Kilden

STU og bosted - Ungemiljø med læring og muligheder

Velkommen til Kilden

Et unikt sted hvor ungdommens fremtid formes med omsorg, specialiseret undervisning og personlig udvikling. Hos Kilden fokuserer vi på at skabe et fundament, der ikke kun er baseret på akademiske præstationer, men også på livsfærdigheder, der forbereder unge mennesker til et selvstændigt liv.

Vores tilgang er helhedsorienteret, med skræddersyede uddannelsesforløb, praktikmuligheder, og linjefag, der afspejler den enkeltes interesser og styrker. Kilden er mere end en uddannelsesinstitution – det er et fællesskab, hvor hver enkelt elev får mulighed for at vokse, lære og trives.

Kort om Kilden

Kilden STU er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvor de unges læring er i fokus, og det særligt tilrettelagte forløb anerkendes.  

Alt, hvad vi beskæftiger os med, er kompetencegivende og brugbart i de unges liv. Vi arbejder både i dybden med det personlige og med de konkrete færdigheder og kompetencer, som giver muligheder i de unges liv. 

Faglighed og fællesskaber 

Hos Kilden STU tilbyder et rummeligt, anerkendende og tydeligt rammesat miljø, som er let at navigere i. Den faglige tilgang og de forpligtende fællesskaber udvikler et tydeligt fælles tredje, som skaber selvværd og selvtillid hos de unge. 

Alt sammen i en dynamisk, helhedspædagogisk ramme, hvor Botilbud og STU tilsammen danner rammen for et aktivt og selvstændigt ungdomsliv.

Beskyttet beskæftigelse er en mulighed efter endt uddannelse.