Ungemiljø med læring og muligheder

STU & Botilbud

Kort om STU og botilbud på Kilden

Kilden STU er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvor de unges læring er i fokus, og det særlige tilrettelagte forløb anerkendes.  

Alt, hvad vi beskæftiger os med, er kompetencegivende og brugbart i dit liv. Vi arbejder både i dybden med det personlige og med de konkrete færdigheder og kompetencer, som giver muligheder i dit liv. 

Faglighed og fællesskaber 

Vi tilbyder et rummeligt, anerkendende og tydeligt rammesat miljø, som er let at navigere i. Den faglige tilgang og de forpligtende fællesskaber udvikler et tydeligt fælles tredje, som skaber selvværd og selvtillid hos de unge. 

Alt sammen i en dynamisk helhedspædagogiske ramme, hvor Botilbud og STU tilsammen danner rammen for et aktivt og selvstændigt ungdomsliv.

Beskyttet beskæftigelse er en mulighed efter endt uddannelse.