STU

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge, der har afsluttet folkeskolen, er under 25 år, og som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

STU indeholder fag og aktiviteter, der fremmer de unges personlige udvikling, samt giver mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet.

Kilden STU er en uddannelse med alsidige muligheder. Vi er hele tiden i bevægelse og udvikling. På denne måde sikrer vi, at vi er et tilbud, der matcher de unge. Vi vægter at de unge har et attraktivt ungemiljø at bevæge og spejle sig i.

Kildens STU er en uddannelse, der udvikler sig i samråd med de unge.  Derved får de unge lov til at sætte deres eget præg på deres uddannelse og indholdet i de 3 år, de er på uddannelsen. Vi går op i, at det er en individuelt tilrettelagt uddannelse, og derfor skræddersyr vi den unges forløb helt efter dennes ønsker.

Efter endt uddannelse er det muligt at komme i beskyttet beskæftigelse.

Læs om optagelse Se hele personalet

Kilden STU og Botilbud