Anerkendende tilgang

Kilden arbejder vi ud fra den anerkendende tilgang, da den retter fokus mod det, der allerede virker for de unge. Formålet er at hjælpe de unge med at bruge deres styrker og ressourcer til at opnå ønskede mål, og en positiv udvikling.

De unge kommer som oftest til Kilden med et ekstremt destruktivt selvbillede, hvor denne metode vil være en ny måde at møde de unge på og netop dette kan ofte være med til at bane vejen for et forstærket selvværd.

Den anerkendende tilgang er et virkefuldt redskab i arbejdet med Kildens målgruppe, da de unge får øget trivsel via denne metode. De unge møder personale der anerkender dem, og ser det de kan, og kommer med.

Den anerkendende tilgang er en praktisk metode, men vigtigst er det en grundlæggende tilgang.

Ved at benytte den anerkendende tilgang, oplever de unge at der pludselig bliver fokus på ’det de kan’ fremfor ’det de ikke kan’, hvilket for mange af dem betyder en fornyet lyst til at prøve nye ting, at søge efter nye løsninger, og være aktivt deltagende i eget liv. De får lyst til at være deltagende i Kildens muligheder, og byder ind på opgaver.

Den anerkendende tilgang bruges som en grundlæggende metode på Kilden. Det vil sige, at den bruges i den almindelige daglige kommunikation, samt i en mere strukturerede pædagogisk form i formel samtale med de unge. Metoden benyttes i det daglige samspil med de unge, men også som et pædagogisk værktøj når den unge skal tage nye opgaver på sig, eller deltage i nye aktiviteter som ikke er prøvet før.

Når vi møder de unge anerkendende, og de unge er i trivsel, har de overskud til at være medvirkende til udvikling af Kilden. Det vil sige de unge får overskud til at sætte ord på deres tanker, følelser og ønsker. Når vi kender de unges ønsker, har vi mulighed for at udvikle Kildens tilbuds vifte, både i indhold og rammer til gavn for de unge.

Når vi på Kilden arbejder ud fra den anerkendende tilgang, er der altid 5 elementer til stede.

  • Forståelse og indlevelse
  • At kunne genkende oplevelsen i sig selv
  • Bekræftelse
  • Åbenhed
  • Selvrefleksion og afgrænsning

I det daglige betyder det, at vi, for at kunne være anerkendende overfor de unge, sætter os i deres sted for en stund. Vi laver et perspektiv skifte, og oplever hvorfra den unge taler til os.

Den måde vi taler med de unge på, og er sammen med de unge på, sørger vi for kan rumme indbyrdes forskelligheder. Vi er anerkendende, og åbne overfor forskellige udgangspunkter og opfattelser.

Vi bekræfter den unge i deres opfattelser, og oplevelser, uden at dømme, og komme med løsninger fra eget perspektiv.