Autisme specifik tilgang

Kilden tager vi udgangspunkt i den unges ressourcer og udfordringer. Vi arbejder med, og anvender de metoder og strategier, der giver mening i forhold til den enkelte. Botilbuddet med den autisme specifikke tilgang bidrager med redskaber, der gør hverdagen mere forudsigelig, overskuelig samt er med til at mindske konfliktniveauet. Vi arbejder med relationer og nærvær i de enkelte situationer.

På Kilden kortlægger vi den unges behov for struktur, eventuelle sansepåvirkninger, og planlægger den pædagogiske indsats herefter. På Kilden har vi bl.a. kugledyner og kugleveste, som man kan låne/afprøve.

Der arbejdes med ugentlige strukturerede samtaler, hvor den unges uge, og struktur gennemgås. Dette gør, at eventuelle nye behov kan tilgodeses hurtigt. Vi udarbejder skemaer, sociale historier, og benytter andre visuelle støtte redskaber. Vi bruger på Kilden ligeledes de 10 H’er som en metode, der kan hjælpe med at tydeliggøre krav og forventninger til en given aktivitet for den unge. Metoden går ud på, at vi sammen med den unge kortlægger de 10 H’er inden opstart på en opgave de står over for. Når dette er gjort, kan den unge følge strukturen uden, eller med begrænset støtte.

Ungeliv/venskaber
På Kilden tager vi udgangspunkt i at skabe trygge rammer for det sociale rum, så de unge får mulighed for at lære ”uskrevne regler”, egne og andres leveregler, samt mulighed for at udfolde sig i det ungdomsliv, som Kilden tilbyder.

Det sociale samspil og ungelivet udspiller sig i mange forskellige arenaer, både i STU og i Botilbuddet. Derfor bestræber vi os på at skabe en forudsigelighed i sociale samspil, hvor personalet støtter og vejleder før, under, i og efter en given social aktivitet. Det kan være både individuelt og/eller i grupper. Formålet er at øve sig på det, som er særlig svært, når man er på autismespektret, nemlig at kunne at kunne forstå andre menneskers handlinger, hvis intentionen er underforstået. Eller hvis man ikke er i stand til at se og ”læse” de mere nuancerede tegn på følelsestilstande, fx øjenkontakt og kropssprog.

For at understøtte den sociale læring og øvelsen i at deltage, har vi forskellige planlagte fælles aktiviteter på tværs af STU og Botilbud. Fordi vi ved, det kan være lettere at komme til en planlagt aktivitet, som er gentagende i sin form eller at der er noget andet konkret at være fælles om.

Kilden STU og Botilbud