OCN

OCN Danmark og Kilden samarbejder om, at al læring er værd at anerkende. OCN er en metode, hvor med man kan synliggøre den unges kunnen, og tillærte kompetencer.

Det kan være alt fra at kunne præsentere sig selv, til at kunne tage offentlige transportmidler, til færdigheder der gør den unge i stand til at mestre eget liv, og tilværelse.

OCN udsteder kvalitetssikrede læringsbeviser på de kompetencer, der tilegnes udenfor det traditionelle skolesystem. På Kilden benyttes OCN Både i STU, samt botilbud. Kilden bruger OCN til at skabe meningsfulde undervisningsforløb, som kan validere og bevise kompetencer.

Et OCN-bevis kan bruges alle steder, hvor den unge efter sit forløb har brug for at bevise hvilke kompetencer der er oparbejdet inden for et givent område, eller fag.

Kilden STU og Botilbud