De små huse

De små huse repræsenterer forskellige typer boliger, så som kollegiegang, parcelhus, og villa. De små huse ligger på følgende adresse: Overdrevsvej, Egestræde og Østergade.

De små huse ligger kun få minutters gang fra Store Heddinge centrum og alle dagligvarebutikker.

De Små Huse vil typisk være her de unge visiteres til fra Kildens øvrige boenheder. De Små Huse er ”et springbræt” til at træne yderligere mestringsstrategier, så man over tid bliver i stand til at flytte ud i egen bolig.

Unge i De Små Huse er typisk i et alment STU-forløb, svarende til det sidste år på Kilden.

De Små Huse vil typisk være her de unge visiteres til fra Kildens øvrige boenheder. De Små Huse er ”et springbræt” til at træne yderligere mestringsstrategier, så man over tid bliver i stand til at flytte ud i egen bolig.

Den unge har i udgangspunktet brug for socialpædagogisk støtte, samt praktisk hjælp, dog forventes det at den unge kan beskæftige sig alene eller i en gruppe i længere intervaller. Den unge skal selvstændigt kunne opsøge hjælpen og tage imod støtte fra personalet, som fysisk vil være til stede i Egestrædet og/eller på Pakhuset, hvor der bl.a. tilbydes fællesspisning og aktivitet.

Der er mulighed for personale støtte i perioden fra kl. 8-23 alle dage

Kontakt os Se personalet

Kilden STU og Botilbud