Statusmøder

Der afholdes statusmøder på Kilden 1 gang om året.  På mødet kan følgende deltagere være til stede: den unge, forældre/værge, Kontaktlærer, UU-Vejleder, Sagsbehandler og teamleder

På Kilden

Statusmøde

Hvis den unge er under 18 år skal forældre/værge inviteres med til statusmødet.

Hvis den unge er over 18 år skal den unge give samtykke til at forældre/værge/ inviteres.

UU-Vejleder sikre, at uddannelsesplanen justeres, hvis der er behov for det, fx ud fra den unges aktuelle behov, ønsker og forudsætninger. Således at den unge kan se sig selv i de kommende mål på uddannelsen, og vi på Kilden ved hvad mål der skal sættes og arbejdes efter.

1 års statusmøde.
Statusmødet holdes ca. 3 mdr. før 1. STU år afsluttes.

2 års statusmøde.
Statusmødet holdes ca. 3 mdr. før 2. STU år afsluttes.

 

Kilden er for alle

Udslusningsmøde

På dette møde kan følgende deltagere være tilstede: den unge, forældre, kontaktlærer, UU-Vejleder, Jobcenter konsulent, Sagsbehandler, kontaktpædagog og teamleder.

Indhold på udslusningsmødet:

  • Hvilke kompetencer har den unge opnået i sit STU forløb
  • En vurdering af den unges behov for støtte i fremtiden
  • Hvilke aftaler er der indgået (skal der indgås) i forbindelse med, hvad den unge skal efter STU, undervisning, bolig, arbejde/beskæftigelse osv.

Læse mere om os

Kilden STU og Botilbud