Low arousal

På Kilden arbejder vi med Low arousal, metoden er valgt ud fra målgruppen, da de unge på Kilden ofte kommer med nederlag i rygsækken, samt bristet drømme og forhåbninger. Alt dette gør, at de unge er særligt sårbare, og de ofte oplever både indre og ydre konflikter.

De unge på Kilden er ofte ikke i stand til at konsekvensberegne, og aflæse omgivelserne omkring dem, hvilke kan føre til konflikter, og følelsesmæssigt kaos.

Low arousal er en konfliktnedtrappende tilgang til de unge, der er i affekt. I praksis betyder det, at medarbejderne skal tilpasse deres kommunikation, handlinger og krav til den enkelte unge, hvis den unge udviser en udfordrende adfærd.

Low arousal, også̊ kaldet ro givende pædagogik, tager udgangspunkt i, at de unge reagerer med udfordrende adfærd, når de har mistet kontrollen over sig selv, og er havnet i en tilstand af kaos.

Low arousal er en pædagogisk metode til at forsøge at undgå, at de unge bliver sensorisk og følelsesmæssigt overstimulerede og ender i konflikt. Metoden handler om at skabe rammer for at de unge kan trives og gøre det rigtige.

Gennem brug af Low Arousal kan medarbejderne støtte de unge til at bevare eller genoprette low arousal i deres nervesystem, så̊ de undgår at havne i kaos med risiko for voldsomme reaktioner.

Medarbejderne arbejder ud fra en ikke konfronterende og stressreducerende tilgang, så de forebygger, forstår og løser konflikterne med de unge. Medarbejderne fokuserer gennem strategier på at undgå restriktioner og i stedet finde løsninger, der nedbringer et højt stressniveau hos de unge.

Ved at bruge Low arousal som metode, vurderes det at medarbejderne kan støtte de unge i at genfinde ro og stabilitet i deres indre kerne.

Medarbejderne laver positiv affektsmitte i forhold til de unge, og derved vil konfliktniveauet sænkes, eller helt udeblive. Dette gør, at de unge er i trivsel, og hviler i sig selv.