Botilbud

I vores botilbud arbejder vi relationelt og anerkendende, samt ud fra de unges ressourcer. Kilden har botilbud der henvender sig til forskellige unge, ud fra deres behov. Det vil sige, at de unge på Kilden kan få et tilbud der lige netop taler ind i den støtte de har brug for.

I vores botilbud arbejder vi relationelt og anerkendende, og man kan bo her hele året. Vi kan også optage unge under 18 år. Vi sigter mod at gøre de unge så selvstændige i eget liv og egen bolig som muligt. Der er personale til stede på Kilden i tidsrummet fra kl. 8:00 til 23:00. Der ud over kan de unge altid tilkalde hjælp på vagttelefonen. Der er sovende nattevagt i Palæet og på Slottet.