Kilden botilbudhenvender sig til forskellige unge, ud fra deres behov. I vores botilbud arbejder vi relationelt og anerkendende. Vi sigter mod at gøre de unge så selvstændige i eget liv og egen bolig som muligt. Der er personale til stede på Kilden i tidsrummet fra kl. 8:00 til 23:00. Der ud over kan de unge altid tilkalde hjælp på vagttelefonen. Der er sovende nattevagt på flere af afdelingerne.

Lige nu søger vi nye kollegaer: Læs mere her Sommervikar Kilden Botilbud

Kilden STU og Botilbud