Visitation

Inden du kan visiteres til Kilden skal din kommune vurdere, at du er i målgruppen for både STU og botilbud. Det er din uddannelsesvejleder og sagsbehandler som skal foretage vurderingen og træffe afgørelse. Hvis kommunen vurderer, at du har behov for botilbud og STU, kan du komme med dine ønsker til hvilket tilbud du ønsker.

Kommunen sender sagsakter til Kilden, som laver en vurdering af, om vi kan tilbyde dig den rette støtte på en af vores afdelinger.

Vi tager dine interesser, fremtidsdrømme, støttebehov, sociale kompetencer og andre relevante forhold med i vores vurdering.

Vi giver herefter besked til din kommune, som træffer den endelig afgørelse. Du er velkommen til at komme på besøg og se vores tilbud inden en endelig visitation for at mærke, om vi er det rette tilbud for dig.

Indflytning
Kilden afholder ikke den unges udgifter til ind- og udflytning. Ved indflytning er Kildens personale behjælpelig med at støtte den unge i at pakke ud og indrette sin lejlighed.
Alle værelser er udstyret med en seng og et skab ved indflytning.

Udflytning
Ved udflytning afholder Kilden ligeledes ikke flytteudgifter. Den unge støttes i at pakke sine ting ned, planlægge flytning og evt. søge om enkeltydelse fra kommunen til at afholde udgifter til flytningen.

Forstander: Morten Ravn
+45 93 85 9709

mailto:Morten@kilden-stu.dk

Botilbudsleder: Torben Revsbech
+45 93 85 09 62

mailto:Torben@kilden-stu.dk

Kilden STU og Botilbud