Helhedspædagogik

På Kilden tilbyder vi et Socialpædagogisk helhedsorienteret STU og Botilbud. Forstået sådan, at vi på Kilden har et tæt, fagligt og professionelt brobyggende samarbejde imellem STU og Botilbud.

Det betyder bl.a. at personalet har kendskab til de pædagogiske delmål og tilgange på den unge, hvad enten det er i STU eller i Botilbuds regi. Undervisere fra STU´en, som er kontaktlærer for en ung, har et tæt koordinerende samarbejde med kontaktpædagog/personen fra Botilbuddet. Dette er med til at sikre, at der er en helhedsorienteret indsats og at den unge får en oplevelse af, at vi følger op på de aftaler, der er indgået og i øvrigt indgås.

Kontaktlærer og kontaktpædagog/person vil sammen med den unge løbende afholde samarbejdsmøder, hvor aftaler og indsatser drøftes og justeres.

Til hver boenhed er der tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktlæreren vil være synlig og tilstede om morgenen på boenheden og vil sammen med botilbuddets personale sørge for en god start på dagen og en evt. opfølgning på den enkelte unge. Det kan fx være at kontaktlæreren spiser morgenmad med den/de unge eller følges med en ung eller flere unge op til dagens undervisning.

Og fordi vi arbejder helhedsorienteret, ser vi i højere grad, at de unge kommer op og afsted til undervisning og en kontinuitet i indsatsen.