Helhedspædagogik

Tryghed og kontinuitet i indsatserne

Kilden er et socialpædagogisk helhedsorienteret STU og Botilbud til unge med specielle behov. For at sikre de unges deltagelse og motivation tilrettelægges forløb altid individuelt.

En helhedsorienteret indsats har fokus på at skabe udvikling mestring og succesoplevelser. På tværs af uddannelse og botilbud samarbejder vi om, at skabe en optimal energiforvaltning hos den enkelte unge, så deres dage tilpasses med rette udfordringer og tilrettelægges med behov for pauser.

“Vi har fokus på et tæt, fagligt og professionelt brobyggende samarbejde imellem STU og botilbud.”

  • Unge med et helhedstilbud får ved indskrivning tildelt en primær kontaktlærer fra STU uddannelsen samt en primær kontaktperson person i botilbuddet, som har et tæt koordinerende samarbejde omkring beboeren.
  • Kontaktlærer og primærpædagog på botilbud afholder løbende samarbejdsmøder med den enkelte unge, med udgangspunkt i at koordinere, og tilpasse indsatsen.

“Samarbejdet på tværs af vores tilbud er med til at sikre, en helhedsorienteret indsats, hvor den unge får en oplevelse af, at vi følger op på de aftaler, der er indgået, og som i øvrigt indgås.”

Kilden STU og Botilbud