Kerneopgaven

Sammen med dig hjælper vi til, at du kan realisere et
så selvstændigt, meningsfuldt og berigende liv som
mulig, med udgangspunkt i dine ressourcer og
drømme.

Kilden STU og Botilbud