“Det gode ungeliv”- fællesskaber

Kilden har stort fokus på at medvirke til at de unge oplever  ”Det gode liv”, hvilket implicit tager udgangspunkt i de unges eget ønske og motivation for hvad ”Der er det gode liv for dem”.

Vores faglige fokus er at hjælpe og udvikle de unge mennesker, så de bliver så livsduelige/ selvstændige som muligt. Vi arbejder med strukturerede samtaler med den enkelte unge, hvor vi løbende evaluerer og justerer, med udgangspunkt i de unges oplevelser og ønsker, og har i den sammenhæng stort fokus på at understøtte autonomi, samhørighed, og kompetencer.

“Vi ved fra samtaler med vores unge, at en fællesnævner for langt de fleste, er et ønske om at have fælles oplevelser og få skabt venskaber.”

Vi har fokus på at de unge oplever sammenhæng, og oplever sig som en del af et fællesskab/samhørighed.

Delagtighed giver meningsfuldhed, forudsigelighed giver begribelighed, belastningsbalance giver håndterbarhed=sundhed.

Alle mennesker har brug for at have ”Styr” på sit liv, og opleve det som værende meningsfuldt. Det at opleve sig som en del af et fællesskab, og blive spejlet positivt er helt basale menneskelige behov. På kilden støtter vi de unges relationer ved at tilbyde positive aktivitetsbestemte fællesskaber, hvor tilbagevendende hverdagsbegivenheder skaber tryghed og overblik, og minimerer de unges frustrationer i forhold til at kunne overskue deres hverdag.

“De genkendelige aktiviteter medfører at de unge er fortrolige med aktiviteten og rammen herfor, således at deres fokus og energi kan koncentreres omkring mødet med andre mennesker, og udvikling af såvel kommunikative som sociale kompetencer i den henseende.”

Vi arbejder målrettet på at skabe bæredygtige fællesskaber, hvor de unge i en tryg, forudsigelig og genkendelig ramme, kan mødes og dele oplevelser med de øvrige unge, hvormed deres forudsætninger for at indgå i bæredygtig kontakt opøves. Kilden arbejder systematisk med tilbagevendende aktiviteter, såsom bankospil, motion, brætspil og kortspil, kreative sysler, fællesspisning.

 

Kilden STU og Botilbud