Sådan gør vi

Den individuelle og trinvise selvstændiggørelse bekræfter gang på gang værdien af vores faglige tilgang.

Kilden er et socialpædagogisk helhedstilbud hvor unge kan bo, gå i skole, arbejde og engagere sig i fritidsaktiviteter – alt sammen inden for rammen af det samme anerkendende, støttende og forstående fællesskab.

STU uddannelse

35 pladser

§ 107 og § 43 stk. 1 nr. 6 og stk. 3
Bomuligheder for børn og unge

§ 107
Børne- og ungehjem som opholdsted :
26 pladser fordelt på fire afdelinger

§ 43 stk. 1 nr. 6 og stk. 3
Børne- og ungehjem som døgninstitution:
26 pladser fordelt på tre afdelinger

§103 og/eller §104
Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse / aktivitets- og samværstilbud:
6 pladser

§ 85
Social-
pædagogisk støtte i egen bolig

Støtte i eget hjem:
Indsats og timer baseret på visitation

Differentierede takster baseret på VUM2 og ICS-tematik

Kildens takstfastsættelse tager afsæt i en grundig sagsanalyse af alle relevante forhold omkring den nye unge. Prisstrukturen for bodelen er tilpasset beboerprofiler for vores bomuligheder.

Beboerprofiler Ydelseskatalog

Takster på Kilden

På Kilden tilbyder vi et Socialpædagogisk helhedsorienteret STU og Botilbud til unge med specielle behov.

Helhedspædagogik

 

Kilden STU og Botilbud