Generelle fag

På Kilden arbejder vi ud fra STU lovgivningen, og udbyder de generelle fag som er en del af uddannelsen.

Alle unge på Kilden har de generelle fag på skemaet, dog arbejdes der med en særlig tilrettelagte tilgang, hvor undervisningen kan foregå i større, eller mindre grupper.

Kilden STU og Botilbud