Socialfag

I socialfag introduceres de unge for små øvelser, der har til formål at træne de unges personlige og kommunikative kompetencer.

Målet er:

  • at den unge opnår færdigheder og kompetencer, der gør dem i stand til at være i sociale relationer med andre unge og andre mennesker generelt.
  • at den unge bliver mere bevidst om sin egen rolle i relationen til andre, bl.a. gennem øvelser, med kropssprog, øjenkontakt og dialog, hvor eleven stiller hv-spørgsmål.
  • at den unge kan mærke sig selv, og egne grænser i mødet med et andet menneske

Kilden STU og Botilbud