Ridning

Målet med valgfaget ridning er, at den unge opnår tillid til egne evner og muligheder og opnår glæde ved at arbejde med hestene.

Der bliver arbejde med hestene fra jorden, hvor den unge vil lære hesten og sig selv bedre at kende. Der arbejdes med at knytte bånd mellem hest og rytter.

Der arbejdes fra hesteryggen, og her vil der være mulighed for dressur, spring og balanceøvelser i det tempo, den unge har lyst til. Der vil også være praktiske opgaver som at vande hestene, udmugning, fejning, strigle og pleje af hestene

På holdene er der plads til alle, uanset om den unge stifter bekendtskab med ridning for første gang, eller om den unge er en rutineret rytter Vi finder det niveau der passer til den unge.

Kilden STU og Botilbud