Butik Unik

Kilden sigter, som en del af kerneopgaven, hele tiden efter udvikling og tilpasning i forhold til de unge på uddannelsen, for at sikre unikke muligheder for læring.

Kilden skal være et tilbud der rammer de unges interesser, og den vej igennem motiverer dem til, at være aktivt deltagende i eget liv og uddannelse.

Dette gøres gennem vores egen butik Unik tilknyttet Design og Bæredygtighed

Ved at have vores egen butik kan vi blandt andet styrke de unges deltagelse og engagement i lokalsamfundet, samt give dem følelsen af, at de har en arbejdsfunktion til gavn for andre. Det giver de unge et løft i selvværd, og selvtillid, som de senere vil have gavn af i en praktik eller et fremtidigt arbejde.

Butikken giver mulighed for at arbejde med de unges personlige, sociale og faglige kompetencer, herunder blive brancheafklaret, og de unge vil få øgede muligheder for at tilegne sig de nødvendige kompetencer der skal til, for at få reelle muligheder for at opnå de bedst mulige vilkår på arbejdsmarkedet og i øvrige fællesskaber.

Butikken er således med til at modne de unge, og være det første skridt hen imod, at gøre dem klar til senere deltagelse i praktik, eller arbejde uden for STU.

Butikken støtter de unge i samspil uden for de trygge rammer, hvor de bliver styrket i kommunikation med de kunder der kommer i butikken. Dette er en vigtig træning, hen imod at kunne indgå på det eksterne arbejdsmarked.

Konkret giver butikken de unge kompetencer inden for:

  • Kundebetjening/sociale spilleregler
  • Matematik/prissætning
  • Tilberedning og forarbejdning af madvare
  • Rengøring
  • Indkøb og lagerstyring
  • Indretning
  • Servering
  • Det at kunne indgå og bidrage positivt i et gensidigt forpligtende arbejdsfællesskab