Butik Unik

Kilden kerneopgave er løbende at udvikle og tilpasse sine tilbud i forhold til de unge på STU, for at sikre unikke muligheder for læring.

Kilden skal være et tilbud, der rammer de unges interesser, og motiverer dem til at være aktivt deltagende i eget liv og uddannelse.

Dette gøres fx gennem vores egen Butik Unik, tilknyttet Design og bæredygtighed.

Ved at have vores egen butik, kan vi blandt andet styrke de unges deltagelse og engagement i lokalsamfundet, samt give dem følelsen af, at de har en arbejdsfunktion til gavn for andre. Det giver de unge et løft i selvværd og selvtillid, som de senere vil have gavn af i en praktik eller et fremtidigt arbejde.

Butikken giver rige muligheder for at arbejde med de unges personlige, sociale og faglige kompetencer, for at opnå de bedst mulige vilkår på arbejdsmarkedet og i øvrige fællesskaber.

Arbejdet i butikken er således med til at modne de unge, og det kan være det første skridt hen imod at gøre dem klar til senere deltagelse i praktik, eller arbejde uden for STU.

Arbejdet i butikken støtter de unge i samspil uden for de kendte rammer, hvor de bliver styrket i kommunikation med de kunder, der kommer ind i butikken. Dette er en vigtig træning, for at kunne indgå på det eksterne arbejdsmarked.

Konkret giver butikken de unge kompetencer inden for:

  • Kundebetjening/sociale spilleregler
  • Matematik/prissætning
  • Tilberedning og forarbejdning af madvarer
  • Rengøring
  • Indkøb og lagerstyring
  • Indretning
  • Servering
  • Det at kunne indgå og bidrage positivt i et gensidigt forpligtende arbejdsfællesskab
Kilden STU og Botilbud