Samfundsfag

På Kilden er faget, samfundsfag meget alsidigt. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i aktuelle nyheder og emner, der kan have interesse og relevans for de unge. Undervisningen kan omhandle emner, der sker i Danmark, EU og resten af verden, ligesom det kan omhandle lokale nyheder om Store Heddinge, eller stevnsområdet.

Målet:

  • at den unge får kendskab til og oplysning om samfundets opbygning, historie og kultur i tråd med den unges egen hverdag og forståelsesgrundlag.
  • at den unge træner sine evner til at give udtryk for sine tanker og holdninger om et givent emne.
  • at den unge bliver bevidst om vigtigheden af at udvikle kritisk sans, samt et personligt tilegnet værdigrundlag, der gør det muligt for dem at deltage kvalificeret og aktivt i samfundet.

Kilden STU og Botilbud