Køkkenlinjen

Køkkenlinjen er for de unge, der har interesse for at lære at lave mad eller måske går med en lille drøm om at beskæftige sig med mad i fremtiden.

På køkkenlinjen lærer de unge at lave madplaner, handle ind og lave deres yndlingsretter. I fællesskab laves en kogebog, som de unge får med fra Kilden.

På køkkenlinjen vil de unge også være med til at forberede frokost til de andre elever og personalet. De får viden om sund og varieret kost og sammen arbejdes frem imod et hygiejnebevis.

På køkkenlinjen vil vi løbende tage på inspirationstur, det kan fx være virksomhedsbesøg og messer. Inspirationsturene tager udgangspunkt i de unges ønsker, og disse planlægges i fællesskab.

De unge vil i deres STU-tid komme i praktik på f.eks. en restaurant, cafe, institutionskøkken eller lignende.

Faglige mål

  • Udvikle generelle færdigheder og kompetencer omkring madlavning og almen køkkenhygiejne
  • Øve evnen til at læse en opskrift og følge denne evt. ved brug af digitale hjælpemidler, samt udarbejder egen kogebog, svarende til den unges kognitive niveau
  • Udvikle færdigheder i forhold til alle delprocesser til en given madret, herunder at læse en opskrift, læse ingredienslisten, at kunne lave en indkøbsseddel, følge en opskrift og lave retten efter forskrifterne og derefter servere retten. Fokus er ligeledes på borddækning, anretning, oprydning og opvask
  • Udvikle finmotoriske evner
  • Øve og udvikle evner til samarbejde
  • Få viden om de officielle kostråd og om valg af råvarer, der vil kunne dække elevens almene ernæringsbehov
  • Opnå færdigheder og kompetencer omkring madlavning, så den unge vil kunne varetage egen livsmestring med så minimal støtte, som muligt

Det pædagogiske indhold

Der tages udgangspunkt i praktisk undervisning, hvor glæden ved og processen omkring madlavning er i fokus. Det tilstræbes, at de enkelte delopgaver skal kunne løses af den unge med så lidt pædagogisk støtte som muligt. De unge og undervisere samarbejder om udvælgelse af de retter, der skal laves, og underviser råder og vejleder i forhold til de unges kompetencer, så processen og oplevelsen af at lave mad bliver en succes.
De unge præsenteres for og arbejder med et varieret udvalg af råvarer. Der vil være fokus på bæredygtighed og hygiejne.

Den pædagogiske metode

I undervisningen vil der være fokus på, hvor den unge befinder sig, og der vil være opmærksomhed på, at ikke alle har samme kompetencer.
Der arbejdes ud fra den anerkendende tilgang, og der lægges vægt på at få skabt en ramme, hvor den unge kan føle sig tryg og hermed højne muligheden for udvikling og læring. Der undervises individuelt ud fra ”zonen for nærmeste udvikling”. Det er et mål, at den unge vil opleve at have ansvar, og at der er brug for vedkommende, for dermed at højne den unges selvværdsfølelse.
Der opereres med principperne for ”Learning By Doing”, hvor der undervises både ud fra billeder og konkreter, så alle kan være med, ud fra de forudsætninger de hver især kommer med.

De unge arbejder både selvstændigt og i små grupper, afhængigt af den konkrete opgave. Instruktion og vejledning foregår både individuelt og i fællesskab og tilrettelægges efter de unges behov.
I undervisningen præsenteres de unge for forskellige råvarer, herunder kød, grøntsager og mælkeprodukter, samt deres anvendelsesmuligheder.

De unge vil blive præsenteret for simple sammensætninger, der tilsammen vil kunne dække et alment ernæringsbehov. De unge vil arbejde med almindelige redskaber og køkkenmaskiner, som fx håndmixer, blender og lign. Hovedsageligt redskaber, de kender fra deres eget hjem.

 

Kilden STU og Botilbud