Gårdliv

På linjen “Gårdliv” har de unge mulighed for at lære om livet på landet. Vi har mange dyr, bl.a. geder, små heste, kaniner, marsvin og høns. De unge lærer at give dyrene korrekt foder og pleje, samt om deres forskellige adfærd. Det at have ansvar for dyrenes ve og vel, er med til at styrke de unges personlige og sociale udvikling.

Gårdliv tilbyder også dyrkning og pleje af jorden, såning, plantning og høst af frugter, bær m.m.

Vi følger årstiderne og er derfor ude det meste af året. Så er man til frisk luft og glad for dyr, så er gårdlivs linjen den helt rette.

 

 

Faglige mål

  • Opnå tillid til egne evner og muligheder og opnår glæde ved at arbejde med dyrene
  • Blive bevidst om dyrenes behov og reaktioner
  • Træne og udvikle sine motoriske evner
  • Lærer at mærke sig selv gennem dyrene
  • Lærer at afstemme egne reaktioner i mødet med dyrene
  • Udvikle og øver sine sociale og kommunikative kompetencer, sin koncentrationsevne, samt tålmodighed
  • Indblik i og forståelse for dyrehold
  • Lytte til fælles beskeder og introduktion og efterfølgende agere efter dette i en given opgave
  • Få kendskab til at arbejde efter mundtlig eller visuel instruktion
  • Bidrage med løsningsforslag i forhold til konkrete opgaver, samt selvstændigt kan udvælge og finde relevante metoder til udførelsen.

Det pædagogiske indhold 

Det tilstræbes, at den unge lærer at være en del af et større fællesskab, hvor det er dyrene, og arbejdet omkring dyrene der er det fælles tredje, og hvor alle kan være med ud fra egne præmisser. Der sigtes mod, at den unge får ejerskab og udviser stolthed over sin proces.

Den pædagogiske metode 

De unge præsenteres for en given opgave, og der holdes teoretisk oplæg med forslag til egnede materialer til løsning af opgaven. Derefter fordeles dagens opgaver mellem de unge, hvor de selv har mulighed for at byde ind ud fra egne kompetencer.  

Der arbejdes ud fra en tydelig differentiering omkring hver enkelt ung, så denne føler sig tryg, imødekommet og hjulpet ud fra det niveau, vedkommende befinder sig på. Der arbejdes ud fra teorier om Learning by doing, mesterlæreprincippet, Flow, nærmeste udviklingszone, samt perifer legitim deltagelse. 

Der lægges vægt på både processen og produktet. Ved at have succes i de enkelte delprocesser, skabes der rum for, at den unge rykker grænsen for nærmeste udviklingszone. Målet er, at den unge oplever at vokse med opgaven og derved øge sit selvværd og troen på sig selv. Der arbejdes ud fra en anerkendende og samtalebaseret pædagogik, med udgangspunkt i den enkelte unges niveau og øvrige deltagerforudsætninger. 

Kilden STU og Botilbud