Dyrelinjen

På vores dyrelinje har de unge mulighed for at lærer alt om at arbejde med dyr f.eks. heste, geder, skildpadder, kaniner, og høns.

De unge lærer om det fysiske arbejde med dyrene, om korrekt fodring og pleje og der er fokus på at lære om at opnå fortrolighed med dyrene. Det at have ansvar for dyrenes ve og vel, er med til at styrke de unges personlige og sociale udvikling.

Derudover er der mulighed for at få rideundervisning, og indgå i forløb med rideterapi. Der arbejdes fra hesteryggen, og her vil der være mulighed for dressur, spring og balanceøvelser i det tempo, den unge har lyst til. Der vil også være praktiske opgaver som at vande hestene, udmugning, fejning, strigle og pleje af hestene.

 

 

Faglige mål

  • at den unge opnår tillid til egne evner og muligheder og opnår glæde ved at arbejde med dyrene
  • at den unge bliver bevidst om dyrene behov og reaktioner
  • at den unge træner og udvikler sine motoriske evner
  • at den unge lærer at mærke sig selv gennem dyrene
  • at den unge lærer at afstemme egne reaktioner i mødet med dyrene
  • at den unge udvikler og øver sine sociale og kommunikative kompetencer, sin koncentrationsevne, samt tålmodighed
  • at give den unge indblik i og forståelse for dyrehold
  • at den unge kan lytte til fælles beskeder og introduktion og efterfølgende agere efter dette i en given opgave
  • at den unge får kendskab til at arbejde efter mundtlig eller visuel instruktion
  • at den unge kan bidrage med løsningsforslag i forhold til konkrete opgaver, samt selvstændigt kan udvælge og finde relevante metoder til udførelsen.

Det pædagogiske indhold 

Det tilstræbes, at den unge lærer at være en del af et større fællesskab, hvor den dyrene, og arbejdet omkring dyrene er det fælles tredje, og hvor alle kan være med ud fra egne præmisser. Der sigtes mod, at den unge får ejerskab og udviser stolthed over sin proces og det færdige arbejde. 

Den pædagogiske metode 

De unge præsenteres for en given opgave, og der holdes teoretisk oplæg med forslag til egnede materialer til løsning af opgaven. Derefter fordeles dagens opgaver mellem de unge, hvor de selv har mulighed for at byde ind ud fra egne kompetencer.  

Der arbejdes ud fra en tydelig differentiering omkring hver enkelt ung, så denne føler sig tryg, imødekommet og hjulpet ud fra det niveau, vedkommende befinder sig på. Der arbejdes ud fra teorier om Learning by doing, mesterlæreprincippet, Flow, nærmeste udviklingszone, samt perifer legitim deltagelse. 

Der lægges vægt på både processen og produktet. Ved at have succes i de enkelte delprocesser, skabes der rum for, at den unge rykker grænsen for nærmeste udviklingszone. Målet er, at den unge oplever at vokse med opgaven og derved øge sit selvværd og troen på sig selv. Der arbejdes ud fra en anerkendende og samtalebaseret pædagogik, med udgangspunkt i den enkelte unges niveau og øvrige deltagerforudsætninger.