Ridelinjen

På ridelinjen lære de unge at ride, og omgås heste. Der bliver arbejdet med hestene fra jorden, hvor de unge vil lære hesten og sig selv bedre at kende. Der arbejdes med at knytte bånd mellem hest og rytter, og der arbejdes med at aflæse hestens kropssprog og adfærd.

Der arbejdes fra hesteryggen, og her vil der være mulighed for dressur, spring og balanceøvelser i det tempo, de unge har lyst til.

Der vil blive undervist i hestens pasning og pleje, brug og pasning af rideudstyr, samt kommunikation mellem heste og mennesker.

På linjen er der plads til alle, uanset om den unge stifter bekendtskab med ridning for første gang, eller om den unge er en rutineret rytter. Vi finder det niveau der passer til den unge.

Faglige mål

  • Opnå tillid til egne evner og muligheder og opnå glæde ved at arbejde med hestene
  • Blive bevidst om hestenes behov og reaktioner
  • Træne og udvikle sine motoriske evner
  • Lære at mærke sig selv gennem hestene
  • Lære at afstemme egne reaktioner i mødet med hestene
  • Udvikle og øve sine sociale og kommunikative kompetencer, sin koncentrationsevne, samt tålmodighed
  • Indblik i og forståelse for hestehold
  • Lytte til fælles beskeder og introduktion og efterfølgende agere efter dette i en given opgave
  • Få kendskab til at arbejde efter mundtlig eller visuel instruktion
  • Kan bidrage med løsningsforslag i forhold til konkrete opgaver, samt selvstændigt kan udvælge og finde relevante metoder til udførelsen.

Det pædagogiske indhold 

Det tilstræbes, at den unge lærer at være en del af et større fællesskab, hvor hestene, og arbejdet omkring dem er det fælles tredje, og hvor alle kan være med ud fra egne præmisser. Der sigtes mod, at den unge får ejerskab og udviser stolthed over egen proces. 

Den pædagogiske metode 

De unge præsenteres for en given opgave, og der holdes teoretisk oplæg med forslag til egnede materialer til løsning af opgaven. Derefter fordeles dagens opgaver mellem de unge, hvor de selv har mulighed for at byde ind ud fra egne kompetencer.  

Der arbejdes ud fra en tydelig differentiering omkring hver enkelt ung, så denne føler sig tryg, imødekommet og hjulpet ud fra det niveau, vedkommende befinder sig på. Der arbejdes ud fra teorier om Learning by doing, mesterlæreprincippet, Flow, nærmeste udviklingszone, samt perifer legitim deltagelse. 

Der lægges vægt på både processen og produktet. Ved at have succes i de enkelte delprocesser, skabes der rum for, at den unge rykker grænsen for nærmeste udviklingszone. Målet er, at den unge oplever at vokse med opgaven og derved øge sit selvværd og troen på sig selv. Der arbejdes ud fra en anerkendende og samtalebaseret pædagogik, med udgangspunkt i den enkelte unges niveau og øvrige deltagerforudsætninger. 

Kilden STU og Botilbud