Praktik

En del af formålet med STU, er at afklare den unge i forhold til fremtidig beskæftigelse. En praktik er for den unge en mulighed for at vurdere egne forudsætninger for at kunne begå sig i et ønsket erhverv. Det er også en anledning til at kunne udvikle de kompetencer, et job kræver.

I praktikken lærer den unge, hvad der kræves både på den konkrete arbejdsplads og på arbejdsmarkedet generelt. Det handler f.eks. om at møde til tiden, melde afbud ved fravær, være omhyggelig og ansvarlig i forhold til sine opgaver, relation til kolleger og meget mere.

Kilden understøtter de unges læring og videre udvikling gennem en vekselvirkning mellem praktik og undervisning. Det vil sige at den unge kan være dage i praktik, og andre dage på STU.

På 3 STU år, bliver praktikkerne intensiveret, og der kan være længere praktik perioder, hvor den unge ikke er på STU i løbet af hele ugen. Her har kontaktlærer dog løbende kontakt med den unge, og tager på besøg ved den unge på praktikstedet.

Kilden STU og Botilbud