For unge

STU-forløbet gør dig som studerende så klar til voksenlivet som muligt, både med hensyn til arbejdsliv, fritidsliv og personlige/sociale kompetencer.

Kilden er for alle

STU og hverdag

STU betyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og henvender sig til unge, som ikke kan gennemføre andre ungdomsuddannelser. STU-forløbet gør dig derfor som studerende så klar til voksenlivet som muligt, både med hensyn til arbejdsliv, fritidsliv og personlige/sociale kompetencer. Vi vil demokratisere adgangen til arbejdsmarkedet for vores unge med særlige behov. Vi vil vende ulemper til fordele. Se potentialerne og dyrke dem og fremhæve dem. Menneskelivet går på 2 ben: Arbejdsliv og fritidsliv. Begge dele er en del af selvforståelsen som et helt menneske. Omdrejningspunkterne er selvværd og selvtillidsadfærd.

Læs mere om os

Vores huse

Valgfag

Linjefag

BO PÅ Kilden

Vi sigter mod at gøre de unge så selvstændige i eget liv og egen bolig som muligt

I vores botilbud arbejder vi relationelt og anerkendende, og man kan bo her hele året (365 dage om året). Vi kan også optage unge under 18 år.

Der er personale til stede på Kilden fra kl. 8:00 til 24:00. Der ud over kan beboerne altid tilkalde hjælp på vagttelefonen. Der er sovende nattevagt i Stillehuset. Nattevagten kan tilkaldes fra hele tilbuddet.

Læs mere om botilbuddet