Idræt i hallen

På Kilden er motion og bevægelse en fast del af skemaet for alle linjer.

Der tilbydes forskelligartede aktiviteter, så alle elever kan deltage ud fra egne forudsætninger.
i hallen er der muligheder som fx boldspil, hockey mm.

De unge får mulighed for at opnå glæde ved og lyst til at udøve motion i fællesskabet med andre unge.

De unge oplever succes ved at mærke, at der er plads til alle, uanset hvilke forudsætninger, man kommer med.

Kilden STU og Botilbud