Design og bæredygtighed

Design og bæredygtighed er for unge, der gerne vil være kreative og fordybe sig i en skabende proces, hvor der er plads til fantasi, leg og nysgerrighed. Der arbejdes både med bundne opgaver og temaer, samt tid og plads til at skabe egne produkter.

De unge præsenteres for forskellige teknikker, redskaber og materialer til brug ved processen fra idé til færdigt produkt. De unge vil blive vejledt hele vejen igennem den skabende proces. Målet er, at de kommer til at føle sig trygge med fx. nål og tråd, ved symaskinen, med keramik eller med en pensel i hånden.

På linjen arbejder vi med genbrugsmaterialer og “upcycler” til nye produkter, som blandt andet sælges i vores butik ”Butik Unik”. Vi tager på ture til virksomheder, museer og kreative butikker, hvor vi kan finde inspiration og materialer til linjen.

Faglige mål

  • Opnå tillid til egne evner og muligheder, samt glæde ved at arbejde med hænderne i den skabende proces
  • Blive bevidst om processen fra idé til færdigt produkt, herunder planlægning og udvælgelse af egnede materialer, værktøjer og teknikker
  • Træne og udvikle sine finmotoriske evner
  • Udvikle og øve sociale og kommunikative kompetencer, koncentrationsevne, samt tålmodighed
  • Indblik i og forståelse for forskellige kreative udtryksformer, samt mulighed for at arbejde kreativt gennem æstetiske læreprocesser
  • Lytte til fælles beskeder og introduktion til nye teknikker, materialer og emner og efterfølgende anvende dette i egen kreative proces
  • Få kendskab til at arbejde efter mundtlig eller visuel instruktion
  • Bidrage med løsningsforslag i forhold til konkrete opgaver, samt selvstændigt udvælge relevante værktøjer og materialer til fremstilling af et specifikt produkt efter et givent tema

Det pædagogiske indhold

Det tilstræbes, at den unge lærer at være en del af et større kreativt fællesskab, hvor den skabende proces er det fælles tredje, og hvor alle kan være med ud fra egne præmisser. Der sigtes mod, at den unge får ejerskab og udviser stolthed over sin proces og det færdige produkt.

Den pædagogiske metode

De unge præsenteres for et givent emne, og der holdes et teoretisk oplæg med forslag til egnede teknikker og materialer. Der arbejdes ud fra en tydelig differentiering omkring hver enkelt ung, så denne føler sig tryg, imødekommet og hjulpet ud fra det niveau, vedkommende befinder sig på. Der arbejdes ud fra teorier om Learning by doing, mesterlæreprincippet, flow, nærmeste udviklingszone, samt perifer legitim deltagelse.

Der lægges vægt på både processen og produktet. Ved at have succes i de enkelte delprocesser, skabes der rum for, at den unge rykker grænsen for nærmeste udviklingszone. Målet er, at den unge oplever at vokse med opgaven og derved øger sit selvværd og troen på sig selv. Der arbejdes ud fra en anerkendende og dialogbaseret pædagogik, med udgangspunkt i den enkelte unges niveau og øvrige deltagerforudsætninger.

Læs om Butik Unik

Kilden STU og Botilbud